Corona Noodfonds Amsterdam Nieuwendam

Rotary Club Amsterdam-Nieuwendam Helpt! Helpt u mee?


De Florakokjes Minima Kidsclub kookt normaal gesproken 3x per week voor en mét 50 kinderen en hun ouders.

Nu dat niet kan doen zij met een team vrijwilligers - uit de probleemwijken zelf - geweldig werk om de keiharde
gevolgen van de coronacrisis in hun buurten te verlichten.

Iedere week 120 voedselpakketten
Elke week verzorgen de Florakokjes voedselpakketten voor een snel groeiend aantal gezinnen dat (nu nog) niet in aanmerking komt voor de Voedselbank. Deze gezinnen hebben TE WEINIG ETEN!

Op dit moment gaat het al om 120 huishoudens.

De waarde van het voedselpakket is gemiddeld € 10 (exclusief het eten dat gratis ingezameld wordt).
Deze extra voedselpakketten zijn nodig minimaal tot en met juni.

Wij doen een beroep op u.

 

Laten we er met elkaar voor zorgen dat de meest kwetsbare ouderen, alleenstaanden en gezinnen in
Amsterdam-Noord die niet voor de voedselbank in aanmerking komen de komende maanden gezond te eten hebben.


Doneer nu bijvoorbeeld 100 euro en u helpt één gezin tot medio juni aan voldoende voedsel

Lees meer Lees minder
van totaal € 15.000 (76%)
Bekijk alle
De Corona-crisis stelt kwetsbare inwoners van Amsterdam-Noord voor ongekende problemen. Door het verlies van (soms meerdere kleine) banen en het wegvallen van een deel van de georganiseerde hulp kunnen minima-gezinnen, mensen onder bewind, eenzame ouderen, verwarde personen en daklozen het zonder hulp gewoon niet redden. De Florakokjes Minima Kidsclub kookt normaal gesproken 3x per week voor en mét 50 kinderen en hun ouders. Nu dat niet kan doen zij met een team vrijwilligers - uit de probleemwijken zelf - geweldig werk om de keiharde gevolgen van de coronacrisis in hun buurten te verlichten: Elke week verzorgen ze voedselpakketten voor het snel groeiend aantal mensen dat (nu nog) niet in aanmerkingkomt voor de Voedselbank.    Op dit moment gaat het al om 120 huishoudens van 1 -7 personen. Dat betekent per week 120 voedselpakketten.   We gaan ervan uit dat deze extra hulp nodig is tot en met juni. De waarde van het voedselpakket is gemiddeld € 10 - exclusief het eten dat gratis ingezameld wordt.   Daarom doen wij nu een beroep op u.   Laten we er met elkaar voor zorgen dat de meest kwetsbare ouderen, alleenstaanden en gezinnen in Amsterdam-Noord die niet voor de voedselbank in aanmerking komen de komende maanden gezond te eten hebben. Doneer nu: b.v. 100 euro = 1 gezin tot medio juni voldoende voedsel.   Wilt u direct doneren ?  Maak uw bijdrage over op NL06 zonder gebruik van de site: IBAN: NL06 INGB 0000 1079 70 t.n.v. Rotaryclub Amsterdam-Nieuwendam onder vermelding van Corona Noodfonds. Heel hartelijk bedankt!   **** 13 april: Het streefbedrag is verhoogd naar 15000 Euro. Er is meer hulp  nodig nav de eerste grote voedseluitgifte van 11 April.  ****  
Bekijk alle

Doneer nu of start nu zelf een actie individueel of met een team om nog meer geld op te halen voor Corona Noodfonds Amsterdam Nieuwendam !

Bekijk alle

7 dagen later nu al op meer dan 11.000 Euro

20-04-2020 | 00:00 Hartelijk dank donateurs voor jullie gulle giften. Afgelopen weekend was er weer een voedseluitgifte op de floraweg.  Het was druk, maar het liep als een trein. Alle vrijwilligers hebben hard gewerkt om 150 (!)  voedselpakketten samen te stellen en te verspreiden. We denken wel dat de corona crisis nog even voorduurt. Met de donaties kunnen we door tot in juni, dat wordt super belangrijk want eten moet je elke dag! Dankzij hulp van de Noordse wegenbouwer Wagelaar wordt het afval op een afgesproken tijd opgehaald. Dat scheelt mega veel tijd en heel veel dank daarvoor. We stonden in het Nieuwsblad van Noord, dat voelt toch echt erg goed dat er zoveel aandacht is. We zien dat we nu problemen krijgen met het vele ophalen van donaties (voedsel)  en het rondbrengen van voedselpakketten, dus we gaan op zoek naar een busje....  [ Foto: ons oude gedeukte busje rijdt nog maar hoelang nog.... ]        
Lees meer
Bekijk alle
€ 15

Cees

05-05-2020 | 14:38 Aan: Corona Noodfonds Rotary Club Amsterdam-Nieuwendam